OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

OBEC SEMEROVO
27. marca 2018, t. j. v utorok,
sa uskutoční výmenný zber papiera a použitého oleja
(spoločnosťou BRANTNER)
v areáli MKS od 14.00 do 16.00 hod.

  • za 2 kg papiera dostanete 1 ks hygienických vreckoviek
  • za 5 kg papiera dostanete 3 ks hygienických vreckoviek alebo 1 kotúč toaletného papiera
  • za 24 kg papiera dostanete 2 ks kuchynských utierok
  • za 0,5 l oleja dostanete 1 ks hygienických vreckoviek
  • za 1 l oleja dostanete 1 kotúč toaletného papiera
  • za 4 l oleja dostanete 2 ks kuchynských utierok

 


 

 


 

OBEC SEMEROVO
zverejňuje

zámer na prenájom reklamnej plochy
na 3 ks autobusových zástavkách
(Semerovo – Kríž, Surovina a Červený Majer)
na dobu určitú - na päť rokov.

Ponuky je potrebné zaslať na adresu:
OBEC SEMEROVO,
941 32 SEMEROVO č. 345

s označením
„prenájom reklamnej plochy“
do
31. januára 2018.

OZNAM

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z..

Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.