UPRAVENÉ STRÁNKOVÉ HODINY
27. 12. 2017 až 29. 12. 2017
od 8,00 hod. do 10,00 hod.,
02. 01. 2018 až 05. 01. 2018
od 8,00 hod. do 12,00 hod.

V priebehu mesiaca január 2018 nebudú predĺžené stránkové hodiny v stredu.

V prípade potreby nás kontaktujte:
Veronika Štefániková: 0910 265 350
Soňa Slobodníková: 0915 043 014
Ildikó Sláviková: 0907 733 726