Obec Semerovo ponúka do prenájmu upravený
rodinný dom - súp. číslo 479
na Suchom rade
od 01. 10. 2017
s predpokladaným mesačným nájmom 150,- Eur + energie.

Rodinný dom má kuchyňu, dve izby a kúpeľňu s WC.

Záujemcovia môžu svoje žiadosti o prenájom podať na
Obecnom úrade do 08. 09. 2017 do 13-tej hodiny.

  

o zámere odpredať pozemky v KÚ obce Semerovo

Romanovi Vanyovi, Semerovo č. 169

parc. č. 925/14 o výmere 53 m2

Pre oznámenie kliknite tu (formát: pdf, veľkosť: 29 kB).

Vývoz TKO odvoz Brantner a.s. každý druhý párny týždeň

Zber skla – kontajner trvalo  umiestnený na dvore ZŠ – likvidácia Brantner a.s.

Zber PET fliaš – raz mesačne podľa oznamu ä zbiera sa na dvore MKS a ZŠ – likvidácia Brantner

Zber elektroodpadu – zberný dvor otvorený v sobotu od 9,00 do 14,00 hod. na základe zmluvy -  Peter Havran Semerovo č.621

 

Zber papiera – Brantner za 5 kg papiera = 1 toaletný papier alebo 3 balíčky papierových vreckoviek podľa oznamu alebo kontajner na dvore ZŠ a MŠ - podľa oznámenia

Zber železa výkupcovia zo Semerova a Jasovej – prídu na požiadanie odviesť

Zber batérii zbiera  ZŠ

Zber fólií – Obnova Semerovo v areáli predajne stavebnín

do nádob pri obchodoch na surovine, v dedine a od septembra aj na školskom dvore

Zber pneumatík po dohode – likvidácia Brantner a.s.

Zber textiludo nádob pri obchodoch na surovine, v dedine a od septembra aj na školskom dvore