OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU


 

OBEC SEMEROVO
12. decembra 2017,
t. j. v utorok,
sa uskutoční
z b e r
p l a s t o v.
PROSÍME OBČANOV,
ABY VRECIA S PLASTAMI
V UVEDENÝ DEŇ
VYLOŽILI PRED SVOJE
DOMY RÁNO,
(pred siedmou hodinou).

 


 

OZNAM

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z..

Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

 


 

KONTAJNERY NA

CINTORÍNSKY ODPAD

sú umiestnené medzi
starým a novým cintorínom


Úradné hodiny Obecnej polície Semerovo pre občanov obce:
Každú stredu od 9:00 do 11:00 hod.