Register obnovenej evidencie pozemkov, ďalej len ROEP

 

Zoznam známych vlastníkov s neznámym pobytom k nahliadnutiu tu!

 

Rozhodnutie Správy katastra Nové Zámky