Obnova Obecného majetku 2016

Obnova obecného majetku (PDF súbor)