Úradné hodiny Obecnej polície Semerovo pre občanov obce:
Každú stredu od 9:00 do 11:00 hod.