KONTAJNERY NA

CINTORÍNSKY ODPAD

sú umiestnené medzi
starým a novým cintorínom