PRESKÚŠANIE ELEKTROMOTORICKEJ SIRÉNY

V roku 2019 sa bude preskúšanie prevádzkyschopnosti elektrickej sirény vykonávať  o 12.00 hod. dvojminutovým neprerušovaným tónom.

Termíny preskúšania sú nasledovné:

 • 11. január
 • 08. február
 • 08. marec
 • 12. apríl
 • 10. máj
 • 14. jún
 • 12. júl
 • 09. august
 • 13. september
 • 11. október
 • 08. november