Obec Semerovo
oznamuje občanom,
ktorí majú záujem
prijímať informácie o hlásení v miestnom rozhlase
formou SMS správy do svojho mobilného telefónu
,

že sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade
a nahlásiť svoje mobilné telefónne číslo.
Všetky podstatné informácie o pripravovaných podujatiach
a dôležitých udalostiach, budete dostávať
do svojho mobilného telefónu, formou SMS správy.