Zverejnené 9.4.2019


Oznamujeme verejnosti,
že stanoviská verejnosti k oznámeniu
o strategickom dokumente
Plán udržateľnej mobility
Nitrianskeho samosprávneho kraja“ (266 kB, PDF)

je možné predkladať najneskôr
do 15 dní
od zverejnenia informácie.