Milí Semerovčania !

Obec Semerovo sa rozhodla počas výnimočného stavu vypomáhať našim seniorom, ktorí sú najohrozenejšou skupinou počas šírenia sa corona vírusu. Spoluobčania, ktorí sú imobilní alebo si z akéhokoľvek iného dôvodu nevedia zabezpečiť nákup základných potravín, si môžu svoj nákupný zoznam nahlásiť na telefónnych číslach pracovníčok Obecného úradu – 0915043014, 0910265350 každý pracovný deň do 15,00 hodiny. Nasledujúci deň Vám tovar zakúpime a prinesieme na nahlásenú adresu spolu s pokladničným dokladom, ktorý vyplatíte pri prevzatí tovaru.