OZNAM

Obec Semerovo v spolupráci s poštou Semerovo, oznamuje občanom poberajúcim dávku hmotnej núdzi, že v stredu 18. marca sa budú dávky na pošte v Semerove vydávať v sprísnených hygienických podmienkach. Občania budú vstupovať na poštu po jednom s ochrannými rúškami a rukavicami. Po každom vstúpení na poštu bude prevedená dezinfekcia priestorom pošty. Pred poštou budú pridelení obecní zamestnanci , ktorí budú dohliadať na dodržiavanie opatrení a súčasne budú prevádzať dezinfekciu. Prosíme občanov o ohľaduplnosť a trpezlivosť pri vydávaní dávok hmotnej núdzi, nakoľko sa proces môže predĺžiť