OZNAM

MUDr. Vojteková oznamuje rodičom detí ,
že od 18.03. do27.03.
sa v detských ambulanciách
Kolta, Semerovo, Strekov
 nebude ordinovať.
Miesto toho bude lekárka v ambulancii
v Dubníku. Ordinácia v detskej ambulancii
v Dvoroch nadŽitavou je bez zmeny.
Pred návštevou lekárky je nutné zatelefonovať
a číslo ambulancie 0356495302.
U uvedenom termíne sa dočasne nevykonávajú preventívne
prehliadky a ani očkovania detí.