Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
do Materskej školy Semerovo, 941 32 Semerovo 585
na školský rok 2020/2021

Prevziať súbor (PDF, 199 kB)