21. apríla 2020,
t. j. v utorok,
sa uskutoční
zber papiera.
PROSÍME OBČANOV, ABY PREVIAZANÉ
PAPIERE V UVEDENÝ DEŇ
VYLOŽILI PRED SVOJE DOMY RÁNO
(pred siedmou hodinou).