Oznámenie
Úradu vlády
Slovenskej republiky

Núdzový stav
vyhlásený na území Slovenskej republiky
končí dňa 14.06.2020, 00:00 hod.