Riaditeľstvo Základnej školy v Semerove oznamuje,

že vyučovanie žiakov 6. až 9. ročníka v Základnej škole začína 22.6.2020 od 7,55 hod. do
12,25 hod , podľa upraveného rozvrhu za dodržiavania aktuálnych hygienickoepidemiologických opatrení.
Zákonný zástupca žiaka nahlási nástup svojho dieťaťa do školy do 19.6.2020 (piatok) do 9,00
hod. telefonicky riaditeľovi školy na číslo 0905908274.
Žiaci, ktorí nastúpia od 22.6.2020 na vyučovanie si musia do 19.6.2020 do 10,00 nahlásiť na
pondelok obed v školskej jedálni, tel. číslo 0902562696.
V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte riaditeľa školy na tel. čísle 0905908274.