Riaditeľstvo Základnej školy v Semerove

zvoláva plenárne rodičovské združenie na štvrtok 18.6.2020
o 17,15 hod v budove školy. Program plenárneho rodičovského združenia je voľba zástupcov rodičov
do rady školy. Voľba bude prebiehať za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení.
Účasť rodičov je nutná