Počet obyvateľov : 1427

z toho:

nad 15 rokov: 1173

z toho:

muži: 566

ženy: 607

deti do 15 rokov: 254

z toho:

chlapci: 117

dievčatá: 137

priemerný vek obyvateľov obce Semerovo 37,67 rokov

prisťahovaní do obce: 17

odsťahovaní z obce:  39

zosnulí:   22

narodení:  16