Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2014 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2014 sa narodili:

1. 1. 2014 Boris GÁBOR
8. 1. 2014 Damian DÖME
12. 1. 2014 Andrej Engelbert Kendi
24. 1. 2014 Tobias LACKO
17. 3. 2014 Jasmin STOJKOVÁ
19. 3. 2014 Barbara ŽIGOVÁ
17. 4. 2014 Lana JANKOVIČ
28. 4. 2014 Leo ŠLECHTA
13. 5. 2014 Matúš PAVLATOVSKÝ
19. 5. 2014 Oliver GAŽÍK
1. 6. 2014 Bianka MARCINKOVÁ
26. 6. 2014 Kristián JAMEČNÝ
23. 7. 2014 Peter POLHOŠ
23. 7. 2014 Ján IVAN
29. 7. 2014 Sebestián LAKATOS
14. 8. 2014 Vivien VÖRÖSOVÁ
16. 8. 2014 Eliška LALÁKOVÁ
27. 8. 2014 Matej HATALA
13. 9. 2014 Jakub ĎURÁČ
16. 9. 2014 Leon MÁTL
4. 11. 2014 Martin GÁBOR
29. 12. 2014 Sara Oračková

Uzavreli manželstvo:

1. 2. v Obradnej miestnosti Obce Semerovo Ján Štefánik a Terézia Brányiková
10. 5. v Obradnej miestnosti Obce Semerovo Mgr. Milan Mikulec a Mgr. Alena Molnárová
5. 7. v RKC farnosť Semerovo - filiálka Čechy Matúš Richter a Ing. Eva Turská
6. 9. v RKFK v Kolárove Martina Košánová a Michal Štefánek
27. 9. v Nových Zámkoch Marián KEČKÉŠ a Petra FOLTÝNOVÁ
27. 9. v obradnej miestnosti Obce Semerovo Richard Vavrík a Adriana Blahová

V roku 2014 sa prisťahovali - vitajte!

Zora Hajnalová a Boris Bajza č. d. 279
Natália Hatalová č. d. 237
Mgr. Milan Mikulec a Mgr. Alena Mikulcová č. d. 530
Dušan Bohoš a Ružena Bohošová  č. d. 364
Jozef Kocán a Mariana Kocánová + Bianka č. d. 111
Ing. Marta Jamečná č. d. 104
Mgr. Katarína Haulíková + Richard + Tomáš č. d. 556
Patrícia RÁCZOVÁ so synom Petíkom č.d. 570
Jana GAŽÍKOVÁ č.d. 483
Martin MARKO č.d. 293
Mário GARAJ č.d. 465
Svetozár a Gabina KADNÁROVÍ č.d. 534
Petra KEČKÉŠOVÁ č.d. 36
Marta FICZOVÁ č.d. 453
Miloš HUSÁR č.d. 146

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2014 opustili:

1. 1. 2014 Július Vörös vo veku 71 rokov
3. 2. 2014 Ľubica NAGYOVÁ, rod. Szarvasová vo veku 47 rokov
18. 2. 2014 Marieta OTRUBOVÁ vo veku 35 rokov
20. 2. 2014 Katarína DEKÁNOVÁ rod. Malíková vo veku 70 rokov
23. 2. 2014 Mária TIMORÁNSZKA rod. Trnková, bývalá spoluobčianka vo veku 67 rokov
24. 2.2014 Júlia ŠTÉROVÁ, rod. Siničková, bývalá spoluobčianka vo veku 78 rokov
25. 2. 2014 Helena HATALOVÁ rod. Borbélyová vo veku 97 rokov
17. 3. 2014 Jozef ŠORMAN vo veku 74 rokov
22. 3. 2014 tragicky zahynul náš spoluobčan Viktor VESELÝ vo veku 54 rokov
5. 4. 2014 Agneša Sombatová, rod. Juhásová vo veku 89 rokov
26. 4. 2014 Viera GÁBOROVÁ vo veku 50 rokov
30. 4. 2014 Eva ŠIMOVÁ, rod. Ďurkovská vo veku 53 rokov
30. 4. 2014 Július SÓS vo veku 76 rokov
1. 5. 2014 Alžbeta PÉTERIOVÁ rod. Zelenáková vo veku 92 rokov
17. 5. 2014 tragicky zahynul náš spoluobčan Štefan BOHOŠ vo veku 35 rokov
20. 5. 2014 Ján LEVÁK bývalý spoluobčan vo veku 81 rokov
25. 5. 2014 Oľga HATALOVÁ, rod. Mellenová, naša bývalá spoluobčianka vo veku 61 rokov
24. 6. 2014 Mária PARADYOVÁ rod. Veszprémiová vo veku 87 rokov
25. 6. 2014 Karol SKAČAN vo veku 63 rokov
16.8. 2014 František KRŠÁK vo veku 59 rokov
18. 8. 2014 Helena HALÁDIKOVÁ, rod. Tóthová vo veku 83 rokov
3. 11. 2014 Darina KOLÁRIKOVÁ rod. Bajáková vo veku 52 rokov
23. 11. 2014 Alžbeta DZUREJOVÁ rod. Hatalová vo veku 83 rokov
23. 11. 2014 Miroslav MIKULEC vo veku 56 rokov