Počet obyvateľov k 31.12.2020: 1 322

Cudzinci: 22

Prechodný pobyt: 34

Celkový počet obyvateľov: 1 322, z toho: mužov 665, žien 657

Deti mladšie ako 15 rokov: 229, z toho: mužov 130, žien 99
Občania starší ako 15 rokov: 1039, z toho mužov 535, žien 558


Od 0 do 1 roku: 22
Od 2 rokov do 6 rokov: 76
Od 7 rokov do 15 rokov: 145
Od 16 rokov do 18 rokov: 45
Od 19 rokov do 60 rokov: 763
Nad 60 rokov: 271

Priemerný vek obyvateľov: 39,51

Priemerný vek mužov: 37,38

Priemerný vek žien: 41,66

Prihlásení občania v roku 2020: 15


Narodené deti v roku 2020: 13

Zomrelí občania v roku 2020: 20

Odsťahovaní občania v roku 2020: 26