Štatistika za rok 2009

Počet obyvateľov: 1455
z toho -  od 15 rokov a viac: 1176 obyv.
z toho mužov: 563,
žien: 613
deti do 15 rokov: 279
z toho chlap.: 130, diev.: 149
Priemerný vek obyvateľov: 37, 33 roka
Prisťahovaných: 40
Odsťahovaných: 19
Prihlásených na prechodný pobyt: 6
Narodených: 23
Zosnulých: 13

Štatistika za rok 2008

Počet obyvateľov: 1421
z toho -  od 15 rokov a viac: 1172 obyv.
z toho mužov: 559,
žien: 613
deti do 15 rokov: 249
z toho chlap.: 116,  diev.: 133
Priemerný vek obyvateľov: 37,52 roka
Prisťahovaných: 53
Odsťahovaných: 39
Prihlásených na prechodný pobyt: 10
Narodených: 16
Zosnulých: 23

Štatistika za rok 2007

Počet obyvateľov: 1414

Štatistika za rok 2006

Počet obyvateľov: 1385

Štatistika za rok 2005

Počet obyvateľov: 1381

Štatistika za rok 2004

Počet obyvateľov: 1361

Štatistika za rok 2003

Počet obyvateľov: 1335