Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2010 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že koncom roka 2009 a v roku 2010 sa narodili:

15. 11.
Dominika RICHTER
20. 11. Alex ČELKO
20. 11.
Kristínka VÁRNIKOVÁ
25. 11.
Pavol GÓT
5. 12.
Tomáš KOHOUT
17. 12.
Sofia LAKATOŠOVÁ
2. 1.
Laura BOGÁROVÁ
26. 1.
Klaudia GÁBOROVÁ
11. 2.
Christopher MARCINKO
3. 3. Adam MOLNÁR
26. 3. Nina PELIKÁNOVÁ
26. 4. Alex ŽIGA
17. 5. Sofia IVANOVÁ
18. 6.
Sebastián DÖME
22. 6. Vanesa KRAJČOVIČOVÁ      
28. 6. Mia BANDRI nar. v Anglicku
15. 7. Samko VETTER
16. 7. Viktória a Justín GABOROVOVCI
26. 10. Kvído KUBOVSKÝ
20. 11. Greta Zoya HALÁDIKOVÁ

Uzavreli manželstvo:

22. februára (Zimbabwe - mesto Harare)
Ľudmila MOJŽIŠOVÁ a  Leon Tendai NYARIRI
13. marca Ján IVAN a Katarína BOHOVIČOVÁ
13. marca Mgr. Tibor HAVLÍK a Marcela JÁROVÁ
20. marca Erik PAVLATOVSKÝ a Marcela BAKOŠOVÁ
17. apríla Radovan LIPNICKÝ a Lucia KŐTELEŠOVÁ
15. mája Ing. Denis KERTÉSZ a Ivana MOKRÁŠOVÁ
15. mája Peter VÉGH a Veronika ROZENBERGOVÁ
5. júna Viola ĎURÁČOVÁ a Attilla PECEK
7. júla Leoš KLEMENT a Michaela BALOGHOVÁ
24. júla v Spišskej Novej Vsi Mgr. Zuzana Pačnárová a Dr.rer.nat. Mgr. Martin Gajdošík
11. septembra
Ing. Daniela KODHAJOVÁ a Ľuboš HATALA
9. októbra
Mgr. Jana Slobodníková a Radovan Balogh
23. 10.
Helena Mihaličeková a Pavol Tóth

V roku 2010 sa prisťahovali - vitajte!

Miroslav OTRUBA + Marcela + Róbert + Laura č. d. 413
Soňa PELIKÁNOVÁ + Dominika + Michal č. d. 189
Radovan LIPNICKÝ č. d. 170
Atilla Ďuráč
č. d. 457
Martina KRIŠKOVÁ
č. d. 284
Monika ADAMS
č. d. 154
František KRŠÁK
č. d. 556
Ing. Dana HATALOVÁ č. d. 151
Andrej HAVLÍK č. d. 556
Ľudmila ERÖSOVÁ č. d. 179
Eva FARKAŠOVÁ č. d. 261
František VANYA č. d. 256

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2010 opustili:

27. 1. Valéria BALOGHOVÁ, rod. Šurániová vo veku 75 rokov
28. 1. Pavol BOHOŠ vo veku 87 rokov
19. 2. Vdp. Alojz GUBALA, náš bývalý pán farár RKC - farnosti Semerovo
vo veku 70 rokov
29. 3. Juliana BAJLOVÁ, rod. Brhlíková vo veku 89 rokov
14. 4. Mária NAGYOVÁ rod. Záhorská
vo veku 70 rokov
1. 4. Vojtanov ČR - náš bývalý občan Karol KRÁL
vo veku 57 rokov
7. 5. Imrich ŠARKÁNY
vo veku 89 rokov
31. 5. František VRZALA
vo veku 69 rokov
14. 6. Katarína GARAIOVÁ, rod. Prokopecová vo veku 87 rokov
17. 6. Mária PÍPOVÁ, rod. Jamečná
vo veku 87 rokov
20. 6. Štefan TOMAŠČÍK vo veku 87 rokov
30. 6. Karol HATALA
vo veku 85 rokov
13. 7. Hermína BALÁŽOVÁ rod. Mokrášová vo veku 82 rokov
27. 7. Rozália LAKATOŠOVÁ rod. Ďuráčová vo veku 74 rokov
31. 7. Eva Pápayová rod. Gálová vo veku 51 rokov
6. 9. Viliam Zemenovič
vo veku 50 rokov
11. 9. František BALÁŽ vo veku 83 rokov
21. 9. Zuzana SLOBODNÍKOVÁ vo veku 85 rokov
9. 10. náš rodák Igor ROSENBERG
vo veku 63 rokov
14. 11. Štefan ŠÁTEK vo veku 82 rokov
2. 12. Ján LAKATOŠ
vo veku 76 rokov
8. 12. Július CSÓKA vo veku 70 rokov
22. 12. Jozef VOLF
vo veku 56 rokov
23. 12. Vladimír VETTER
vo veku 51 rokov
23. 12. Oľga FIALKOVÁ rod. Šurániová
vo veku 65 rokov