AKTUALITY

Počet obyvateľov k 31. 12. 2012 : 1402

+ cudzinci : 5

+ prechodné bydlisko : 20

 

z počtu obyvateľov je:

mužov : 675

žien : 727

 

deti do 15 rokov : 244

z toho :

chlapci 122,

dievčatá : 122

 

nad 15 rokov : 1158

z toho:

muži: 553

ženy : 605

 

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo : 38,40 rokov

z toho :

muži : 36,12 rokov

ženy : 40,53 rokov

 

V roku 2012 sa

prisťahovalo: 24 obyvateľov

odsťahovalo: 27 obyvateľov

narodilo: 10 obyvateľov

zomrelo: 18 obyvateľov

presťahovalo v rámci obce: 7 obyvateľov

prihlásilo na prechodný pobyt: 4 obyvatelia

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2012 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2012 sa narodili:

24. 1. 2012 v Nitre
Sofia FUSKOVÁ
5. 2. 2012 Dávid GÁBOR
7. 2. 2012
Simona LÁBADIOVÁ
5. 3. 2012 René POLHOŠ
5. 4. 2012
Tobias GULOGI
21. 4. 2012 Milan GAŽÍK
21. 5. 2012 Lukáško REŽŇÁK
16. 7. 2012 Elin RÉVAYOVÁ
10. 9. 2012 Žofia POLHOŠOVÁ
11.10.2012 Viktor PAVLATOVSKÝ
28.11.2012 Oliver ŽIGA

Uzavreli manželstvo:

4. 4. 2012 vo Veľkých Lovciach
Lenka ŠÁTEKOVÁ a Matúš HABRMAN
21. 4. 2012 v  Luke nad Jihlavou Lucia BÓRIKOVÁ a Jakub MÁTL
19. 5. 2012 v RKFK v Semerove Dana ĎURKOVSKÁ a Kamil PAVLATOVSKÝ
4. 7. 2012 Baran, Kosovo Simona GROFIČOVÁ a Gazmend KRASNIQI
6. 10. 2012 v Nových Zámkoch Zuzana MELIŠEKOVÁ a Richard ĎURKOVSKÝ

V roku 2012 sa prisťahovali - vitajte!

Viktor Babinec 
č. d. 460
Milota Šindlerová + Karin Peczenová č. d. 329
Dana Varníková č. d. 156
Beata Poláková č. d. 479
Ing. Peter Kardoš č. d. 770
Pavol Tóth č. d. 170
Anna Husárová s deťmi č. d. 560
Katarína Mezeiová + dieťa č. d. 254
František Srigáč č.d. 95
Alaxová Helena + dcéra č.d. 32
Nikola Vanyová + dcéra č.d. 169
Roman Vanya č.d. 169
Eva Révayová č.d. 61
Tibor a Zuzana Farkašovci č.d. 70
Alžbeta Urbaničová + Filip Ivanič č.d. 248
Ing. Katarína Šebíková
č.d. 111

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2012 opustili:

23.1.2012
Mária TRNKOVÁ, rodená Belická
vo veku nedožitých 88 rokov
20.2.2012 Miloš ROZENBERG, býv.spoluobčan vo veku 51 rokov
25.2.2012 Milan LISICKÝ vo veku 65 rokov
29.3.2012 Ján HOLBA
vo veku 61 rokov
6.4.2012 Katarína KEČKÉŠOVÁ, rodená Pípová vo veku 89 rokov
15.4.2012 Anna VETTEROVÁ, rodená Záhorská vo veku 82 rokov
2.5.2012 Štefan CAGAŇ, býv. spoluobčan vo veku 53 rokov
16.5.2012 Pavel ŠURÁNI, býv. spoluobčan vo veku 93 rokov
17.5.2012 Veronika MIKULCOVÁ rod. Ficová vo veku 79 rokov
22.6.2012
Irena HAVLÍKOVÁ rod. Szabová vo veku 83 rokov
23.6.2012
Jozef CHOVANEC, bývalý pán učiteľ na ZŠ vo veku 78 rokov
29.6.2012
Jiřinka DUDÁŠOVÁ rod. Smičková vo veku 69 rokov
3.7.2012
Zuzana MANDÍKOVÁ rod. Tamašeková vo veku 48 rokov
25.7.2012 Mária FARKAŠOVÁ, rod. Lakatošová vo veku 47 rokov
1.9.2012 Ján ŠIMA st., náš bývalý spoluobčan a pán učiteľ vo veku 74 rokov
17.9.2012 Elvíra BOHOŠOVÁ, rod. Bóriková vo veku 86 rokov
26.9.2012 Imrich BÓRIK vo veku 85 rokov
26.9.2012 Irena BOHOŠOVÁ, rod. Lindovská, naša býv. spoluobčianka vo veku 82 rokov
14.11.2012 Valéria UTLIOVÁ, rod Fialková vo veku 73 rokov
14.11.2012 Marián SUPEK, bývalý spoluobčan vo veku 58 rokov
18.11.2012 Jaroslav HATALA vo veku 74 rokov
21.11.2012 Ján ŠTEFÁNIK vo veku 87 rokov
12.12.2012 Jozef KOCÁN, bývalý pán učiteľ na ZDŠ vo veku 80 rokov
20.12.2012 Marcela KOCÁNOVÁ, rodená Némethová vo veku 71 rokov

Počet obyvateľov k 31. 12. 2011:
1418

+ cudzinci: 5
+ prechodné bydlisko: 24

z toho:

nad 15 rokov: 1155

z toho:
muži: 558,
ženy: 597

deti do 15 rokov: 263

z toho:
chlapci 126,
dievčatá : 137

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo: 38,08 rokov

z toho
muži: 35,70 rokov
ženy: 40,29 rokov

V roku 2011 sa do obce:

prisťahovalo: 21 obyvateľov
odsťahovalo: 30 obyvateľov
narodilo: 14 obyvateľov
zomrelo: 14 obyvateľov
presťahovalo v rámci obce: 15 obyvateľov
prihlásilo na prechodný pobyt: 5 obyvateľov

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2011 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2011 sa narodili:

31. 1.
Alexandra TÓTHOVÁ
1. 3. Sandra VÉGHOVÁ
26. 3. Barbora RODNÁ
16. 5. Daniel ŠEMELÁK
6. 5. René ŽIGA
23. 5. Viktor TRUSINA
24. 6. Samuel ŽIGA
11. 7. Boris BALOGH
26. 7. Nella KRŠÁKOVÁ
27. 7. Medan MIHALÍČEK 
21. 8. Samuel FARKAŠ
14. 10. Lukáš JAMBRICH
10. 11. Daniel PÍPA
31. 12. Veronika PÍPOVÁ

Uzavreli manželstvo:

19. marca v RKFK v Komjaticiach Štefan SZOLNOKI a Monika KLISKÁ

19. 8. 2011

Miloš LÁBADI a Darina ŠTEFÁNIKOVÁ

27. augusta v RKFK v Nových Zámkoch JUDr. Miroslav MICHALIČKA a JUDr. Renáta MANDÍKOVÁ
10. septembra v RKFK v Semerove Richard ŠIŠÁK a Petra ŠEREŠOVÁ

V roku 2011 sa prisťahovali - vitajte!

MUDr. Tibor JÁKICS + manželka Božena
č. d. 745
Ing. Emília Gömöryová č. d. 49
Juliana BUBLOVÁ + Jarmila + Denisa + Milan + Ladislav č. d. 34
Anna NAVRÁTILOVÁ č. d. 563
Kornélia VOLFOVÁ
č. d. 370
Slavomír TANCOŠ + 6 č. d. 442
Rastislav GÁBOR č. d. 442
Mgr. Jana MUCOVÁ č. d. 72
Lucia KRŠÁKOVÁ
č. d. 556
Richard ĎURKOVSKÝ
č. d. 474
Ing. Ján PAUKO
č. d. 22

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2011 opustili:

5. 1. Ernest CHOVAN vo veku 79 rokov
10. 3. Jozef ŠIŠÁK vo veku 44 rokov
19. 3. Pavol HALÁDIK vo veku 89 rokov
17. 4. Júlia KRÁĽOVÁ rod. Ďurkovičová
vo veku 87 rokov
26. 5. Miroslav BÓRIK náš rodák vo veku 61 rokov
27. 5. Ján FICA náš rodák vo veku 90 rokov
6. 6. Bernardína ŠÁRKÁNYOVÁ, rod. Bóriková vo veku 83 rokov
8. 6. Alžbeta Péteryová, rod. Šándorová vo veku 98 rokov
24. 6. Štefan IVANIČ vo veku 78 rokov
2. 7. Juliana IVANIČOVÁ vo veku 74 rokov
3. 7. Jozef HALÁDIK vo veku 74 rokov
4. 8. Alžbeta MICHAČOVÁ, rod. Gašparíková vo veku 90 rokov
12. 11. Berta MOLNÁROVÁ, rod. Regásová vo veku 83 rokov
5. 9. Juliana ROVŇANÍKOVÁ rod. Kliská, naša rodáčka vo veku 50 rokov
13. 9. Michal ROZENBERG, náš rodák vo veku 85 rokov
18. 9. Berta BAJLOVÁ, rod. Martišková
vo veku 84 rokov
22. 10. Juraj KEČKÉŠ vo veku 62 rokov
1. 11. Jozef ĎURKOVSKÝ vo veku nedožitých 82 rokov
12. 11. Berta MOLNÁROVÁ, rod. Regásová vo veku 83 rokov
6. 12. Andrej GREGOR vo veku 68 rokov
25. 12. Brigita HAVLÍKOVÁ vo veku 83 rokov
30. 12. Stanislav BOHOŠ vo veku 61 rokov

Priebeh súťaže: od 1. 4. 2011 (od 12:00) do 31. 10. 2011 (do 12:00)

Súťaží sa v kategóriách Najkrajšie mesto Slovenska 2011 a Najkrajšia obec Slovenska 2011.

Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce,

a to po opísaní piatich čísel z obrázka.

http://www.slovakregion.sk/semerovo

http://www.slovakregion.sk/user/register