AKTUALITY

Štatistika za rok 2009

Počet obyvateľov: 1455
z toho -  od 15 rokov a viac: 1176 obyv.
z toho mužov: 563,
žien: 613
deti do 15 rokov: 279
z toho chlap.: 130, diev.: 149
Priemerný vek obyvateľov: 37, 33 roka
Prisťahovaných: 40
Odsťahovaných: 19
Prihlásených na prechodný pobyt: 6
Narodených: 23
Zosnulých: 13

Štatistika za rok 2008

Počet obyvateľov: 1421
z toho -  od 15 rokov a viac: 1172 obyv.
z toho mužov: 559,
žien: 613
deti do 15 rokov: 249
z toho chlap.: 116,  diev.: 133
Priemerný vek obyvateľov: 37,52 roka
Prisťahovaných: 53
Odsťahovaných: 39
Prihlásených na prechodný pobyt: 10
Narodených: 16
Zosnulých: 23

Štatistika za rok 2007

Počet obyvateľov: 1414

Štatistika za rok 2006

Počet obyvateľov: 1385

Štatistika za rok 2005

Počet obyvateľov: 1381

Štatistika za rok 2004

Počet obyvateľov: 1361

Štatistika za rok 2003

Počet obyvateľov: 1335

 

13. 2. 2010
Fašiangové slávnosti 2010
20. 2. 2010
Zahájenie tanečnej školy "spoločenského tanca pre dospelých a seniorov"
26. 2. 2010
Výchovný koncert pre ZŠ a MŠ
14. – 18. 3. 2010
Druhé projektové stretnutie Comenius v Írskom DUBLINE
4. 4. 2010
XXVII. Medzinárodná súťaž vína v Šatove
30. 4. 2010
Stavanie májky + vstup SR do EÚ
1. – 6. 5. 2010
Tretie projektové stretnutie Comenius v Portugalskom Matosinhos
máj – jún Športový deň združenia SEMERČATÁ
Deň detí
slávnosť venovaná národným buditeľom - rímskokatolíckym farárom, pôsobiacim a pochovaným v Semerove
máj - jún slávnostná školská akadémia ZŠ a MŠ "230 rokov školstva v Semerove"
12. 6. 2010
Voľby poslancov do Národnej rady SR
jún – júl Športové stretnutie medzinárodných partnerov obce Semerovo ŠATOV – NISKO – SEMEROVO
3. 7. 2010
Hurá prázdniny spoločenské podujatie
13. 8. –  16. 8. 2010
OSLAVY 800 rokov Obce Semerovo
HODOVÉ SLÁVNOSTI 2010
sviatok Nanebovzatia Panny Márie - patrónky našej obce
22. 8. 2010
Bohoslužba vďaky za 800 rokov Obce Semerovo
5. 10. – 9. 10. 2010 Štvrté projektové stretnutie Comenius v Semerove
8. 10. 2010
slávnostná školská akadémia ZŠ a MŠ "uvedenie novej publikácie do života"
za účasti medzinárodných partnerov ZŠ: HS III Real, Weiz, Rakúsko + Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, Matosinhos, Portugalsko
+  Scoil Bhride Girls National School, Dublin, Írsko
23. 10. 2010
Slávnostné Obecné zastupiteľstvo "ukončenie V. volebného obdobia samosprávy"
30. 10. 2010
Slávnosť venovaná deťom narodeným 2009/2010, najstarším občanom, diamantovým, zlatým a strieborným manželským párom
november Komunálne voľby 2010
Katarínska batôžková zábava
5. 12. 2010
Slávnosť  Mikuláša
11. 12. 2010
Slávnostné - ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo Semerovo
25. 12. 2010
Štefanská diskotéka
31. 12. 2010
Silvester - vítanie nového roka 2011
ohňostroj, spoločný prípitok, vatra vzniku SR

VÚC Nitra

Obec SEMEROVO blahoželá


Za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja bol zvolený:

doc. Ing Milan Belica, PhD.

počet hlasov: 74 247

 

Za poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja za obvod Nové Zámky boli zvolení:

Por.
číslo
číslo
kand.
na hl.
lístku
Meno a priezvisko kandidáta Počet
platných
hlasov
Politická strana,
politické hnutie alebo koalícia, ktorá
kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát
1 22 Peter Hudák, MUDr. 9 790 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
2 6 Helena Bohátová, Ing. 8 787 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
3 40 Tibor Matuška, MUDr. 8 650 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
4 39 Ladislav Marenčák, Ing. 8 136 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
5 48 Igor Sádovský, Ing. 7 337 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
6 52 Karol Suchan, Ing. 6 572 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
7 23 Andrej Huršan 5 878 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
8 50 Richard Schwarz, JUDr. 5 727 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie


Celú zápisnicu o výsledkoch volieb nájdete tu:

http://www.unsk.sk/files/oblasti/volby_2009/Zapisnica404.rtf


Výsledky volieb do orgánov NSK 14. 11. 2009

http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=3348