AKTUALITY

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2015 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2015 sa narodili:

29.12.2014 Sara Oračková
12. 1. 2015 Jakub Barus
2. 3. 2015 Armando Žiga
9. 4. 2015 Oliver Žigo
21. 4. 2015 Šarlota Polhošová
1. 5. 2015 Damian Žiga
9. 5. 2015 Lívia Polhošová
24. 6. 2015 Adela Gáborová
5. 8. 2015 Denisa Dömeová
13. 8. 2015 Marián Kečkéš
25. 9. 2015 Samuel Bajla
26. 10. 2015 Maximilián Žiga
27. 11. 2015 Milota Kolečániová
31. 12. 2015 Alžbeta Danišová

Uzavreli manželstvo:

2. 5. 2015 Ľuboš Bajla a Michaela Liková
30. 5. 2015 Ing. Peter Kardoš a Jana Urbaničová
11. 7. 2015 Juraj Preložník a Angelika Vlasatá
24. 7. 2015 Jozef Daniš a Zlatica Gáborová
29. 8. 2015 Matej Bajla a Monika Nagyová
5. 9. 2015 Monika Kubincová a Slavomír Haládik
5. 9. 2015 Rastislav Preložník a Zuzana Fiamová
19. 9. 2015 Martin Tomaštík a Mária Palánová
26. 9. 2015 Tomáš Balogh a Lucia Jančiová
16. 10. 2015 Anna Horváthová a František Horňák
23. 10. 2015 Aleš Haládik a Monika Klavatá
21. 11. 2015 Veronika Skačanová a Zdenko Szabo

V roku 2015 sa prisťahovali - vitajte!

Gizela Korbelová č.d. 496
Michaela Bajlová č. 433
Beáta Poneszová č. 444
Peter Zeman  
Angelika Preložníková č.d. 562
Michal Ujvári č.d. 423
Mária Tomaštíková č.d. 284
Kevin Palán č.d. 284
Mgr. Lucia Baloghová č.d. 626
František Horňák č. 427

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2015 opustili:

13.01.2015 Peter Polhoš vo veku 55 rokov
19.01.2015 Helena Kardošová, rodená Rozenbergová vo veku 84 rokov
19. 2. 2015 Roman NAĎ vo veku 21 rokov
26. 2. 2015 Jozef Vöröš vo veku 66 rokov
8. 3. 2015 bývalá spoluobčianka Jozefa KLISKÁ vo veku 80 rokov
10. 3. 2015 Ján Mondek vo veku 31 rokov
  bývalý spoluobčan Jozef Vadkerti vo veku 62 rokov
7. 4. 2015 Milan Filip vo veku 44 rokov
5. 5. 2015 Katarína Kubíková, bývalá spoluobčianka vo veku 63 rokov
31. 5. 2015 Helena Kotilová, bývalá spoluobčianka  
29. 6. 2015 Irena Gotová vo veku 73 rokov
10. 7. 2015 Júlia Fialková vo veku 91 rokov
1. 8. 2015 Ing. Viliam Hertlík, bývalý spoluobčan vo veku 64 rokov
13. 8. 2015 Gizela Korbelová vo veku 78 rokov
19. 9. 2015 Mária Hrbatá vo veku 78 rokov
27. 9. 2015 Verona Baloghová vo veku 88 rokov
4. 12. 2015

Ladislav Danko

vo veku 64 rokov
10. 12. 2015 Imrich Šorman, bývalý spoluobčan vo veku 76 rokov
16. 12. 2015 Ján Hatala vo veku 79 rokov
19.12. 2015 Júlia Chovanová vo veku 78 rokov

Počet obyvateľov k 31. 12. 2014

1395

cudzincov : 13

prechodné bydlisko : 16

 

z počtu 1395 obyvateľov je:

 

mužov: 683 žien : 712

 

deti do 15 rokov : 241

 

z toho:

 

chlapci 130, dievčatá : 111

 

nad 15 rokov : 1154

 

z toho: muži: 553 , ženy : 601

 

Veková štruktúra obyvateľov Semerova:

 

od 0 do 1 roka 36

od 2 r. do 6 r. 79

od 7 r. do 15 r. 145

od 16 r. do 18 r. 51

od 19 r. do 60 r. 834

nad 61 r. 250

 

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo : 38,54 rokov


z toho

muži: 35,93 rokov,

ženy: 41,05 rokov

 

V roku 2014 sa:

prisťahovalo : 24 obyvateľov

odsťahovalo : 29 obyvateľov

 

narodilo : 21 obyvateľov

zomrelo : 20 obyvateľov

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2014 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2014 sa narodili:

1. 1. 2014 Boris GÁBOR
8. 1. 2014 Damian DÖME
12. 1. 2014 Andrej Engelbert Kendi
24. 1. 2014 Tobias LACKO
17. 3. 2014 Jasmin STOJKOVÁ
19. 3. 2014 Barbara ŽIGOVÁ
17. 4. 2014 Lana JANKOVIČ
28. 4. 2014 Leo ŠLECHTA
13. 5. 2014 Matúš PAVLATOVSKÝ
19. 5. 2014 Oliver GAŽÍK
1. 6. 2014 Bianka MARCINKOVÁ
26. 6. 2014 Kristián JAMEČNÝ
23. 7. 2014 Peter POLHOŠ
23. 7. 2014 Ján IVAN
29. 7. 2014 Sebestián LAKATOS
14. 8. 2014 Vivien VÖRÖSOVÁ
16. 8. 2014 Eliška LALÁKOVÁ
27. 8. 2014 Matej HATALA
13. 9. 2014 Jakub ĎURÁČ
16. 9. 2014 Leon MÁTL
4. 11. 2014 Martin GÁBOR
29. 12. 2014 Sara Oračková

Uzavreli manželstvo:

1. 2. v Obradnej miestnosti Obce Semerovo Ján Štefánik a Terézia Brányiková
10. 5. v Obradnej miestnosti Obce Semerovo Mgr. Milan Mikulec a Mgr. Alena Molnárová
5. 7. v RKC farnosť Semerovo - filiálka Čechy Matúš Richter a Ing. Eva Turská
6. 9. v RKFK v Kolárove Martina Košánová a Michal Štefánek
27. 9. v Nových Zámkoch Marián KEČKÉŠ a Petra FOLTÝNOVÁ
27. 9. v obradnej miestnosti Obce Semerovo Richard Vavrík a Adriana Blahová

V roku 2014 sa prisťahovali - vitajte!

Zora Hajnalová a Boris Bajza č. d. 279
Natália Hatalová č. d. 237
Mgr. Milan Mikulec a Mgr. Alena Mikulcová č. d. 530
Dušan Bohoš a Ružena Bohošová  č. d. 364
Jozef Kocán a Mariana Kocánová + Bianka č. d. 111
Ing. Marta Jamečná č. d. 104
Mgr. Katarína Haulíková + Richard + Tomáš č. d. 556
Patrícia RÁCZOVÁ so synom Petíkom č.d. 570
Jana GAŽÍKOVÁ č.d. 483
Martin MARKO č.d. 293
Mário GARAJ č.d. 465
Svetozár a Gabina KADNÁROVÍ č.d. 534
Petra KEČKÉŠOVÁ č.d. 36
Marta FICZOVÁ č.d. 453
Miloš HUSÁR č.d. 146

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2014 opustili:

1. 1. 2014 Július Vörös vo veku 71 rokov
3. 2. 2014 Ľubica NAGYOVÁ, rod. Szarvasová vo veku 47 rokov
18. 2. 2014 Marieta OTRUBOVÁ vo veku 35 rokov
20. 2. 2014 Katarína DEKÁNOVÁ rod. Malíková vo veku 70 rokov
23. 2. 2014 Mária TIMORÁNSZKA rod. Trnková, bývalá spoluobčianka vo veku 67 rokov
24. 2.2014 Júlia ŠTÉROVÁ, rod. Siničková, bývalá spoluobčianka vo veku 78 rokov
25. 2. 2014 Helena HATALOVÁ rod. Borbélyová vo veku 97 rokov
17. 3. 2014 Jozef ŠORMAN vo veku 74 rokov
22. 3. 2014 tragicky zahynul náš spoluobčan Viktor VESELÝ vo veku 54 rokov
5. 4. 2014 Agneša Sombatová, rod. Juhásová vo veku 89 rokov
26. 4. 2014 Viera GÁBOROVÁ vo veku 50 rokov
30. 4. 2014 Eva ŠIMOVÁ, rod. Ďurkovská vo veku 53 rokov
30. 4. 2014 Július SÓS vo veku 76 rokov
1. 5. 2014 Alžbeta PÉTERIOVÁ rod. Zelenáková vo veku 92 rokov
17. 5. 2014 tragicky zahynul náš spoluobčan Štefan BOHOŠ vo veku 35 rokov
20. 5. 2014 Ján LEVÁK bývalý spoluobčan vo veku 81 rokov
25. 5. 2014 Oľga HATALOVÁ, rod. Mellenová, naša bývalá spoluobčianka vo veku 61 rokov
24. 6. 2014 Mária PARADYOVÁ rod. Veszprémiová vo veku 87 rokov
25. 6. 2014 Karol SKAČAN vo veku 63 rokov
16.8. 2014 František KRŠÁK vo veku 59 rokov
18. 8. 2014 Helena HALÁDIKOVÁ, rod. Tóthová vo veku 83 rokov
3. 11. 2014 Darina KOLÁRIKOVÁ rod. Bajáková vo veku 52 rokov
23. 11. 2014 Alžbeta DZUREJOVÁ rod. Hatalová vo veku 83 rokov
23. 11. 2014 Miroslav MIKULEC vo veku 56 rokov

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013

1399 + 14 cudzincov = 1413
+ prechodné bydlisko : 14

z počtu 1399 obyvateľov je :

mužov: 676 žien : 723

deti do 15 rokov : 241

z toho:

chlapci 125, dievčatá : 116

nad 15 rokov : 1158

z toho: muži: 551 , ženy : 607

 

Veková štruktúra obyvateľov Semerova:

od 0 do 1 roka 26

od 2 r. do 6 r. 87

od 7 r. do 15 r. 148

od 16 r. do 18 r. 45

od 19 r. do 60 r. 851

nad 61 r. 242

Priemerný vek obyvateľov

obce Semerovo : 38,43 rokov
z toho : muži : 35,94 rokov, ženy : 40,75 rokov

V roku 2013 sa:

prisťahovalo : 16 obyvateľov
odsťahovalo : 18 obyvateľov

narodilo : 20 obyvateľov
zomrelo : 21 obyvateľov

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2013 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2013 sa narodili:

1. 1. 2013
Jasminka KYBÁKOVÁ
1. 1. 2013 Christina HORVÁTHOVÁ
14. 1. 2013 Marko KÚŠ
23. 1. 2013 Matej ŠEBÍK
26. 1. 2013
Leo HORVÁTH
24. 1. 2013 Adamko PAVLATOVSKÝ
10. 2. 2013 Sárinka SELLÁROVÁ
27. 3. 2013 Denis POLHOŠ
31. 3. 2013 Daniel GAŽÍK
21. 3. 2013
Jakub MÁTL
30. 4. 2013
Halina Bela ZUBOVÁ
30. 5. 2013
Miriam ŽIGOVÁ
3. 7. 2013 Samuel STRIGÁČ
25. 7. 2013
Damiana POLHOŠOVÁ
16. 8. 2013 Gabriel PAKŠI
24. 8. 2013 Adam VAVRO
15. 9. 2013 Matias BÓDIS
16. 9. 2013 Martin ŠIŠÁK
13.12. 2013 Terézia KARDOŠOVÁ
26.12. 2013
Nela VAVRÍKOVÁ

Uzavreli manželstvo:

16. 2. 2013 v RKFK v Nesvadoch Ing. Dušan BAGALA a Ing. Mária SIMONICSOVÁ
18. 5. 2013 vo Veľkých Lovciach Timea KRÁĽOVÁ a Štefan KURUC
25. 5. 2013 v RKFK Dvory nad Žitavou Ing. Marta SLÁVIKOVÁ a Kristián JAMEČNÝ
6. 7. 2013 v RKFK v Nových Zámkoch Mgr. Petra FEJEŠOVÁ a Branislav KOCÁN
27. 7. 2013 v obradnej miestnosti Semerovo Ing. Jana PETEROVÁ a Ing. Juraj MOJŽIŠ
24. 8. 2013 v RKFK v Semerove Henrieta BALOGHOVÁ a Andrej KENDI
31. 8. 2013 v obradnej miestnosti Semerovo Ing. Viktória LUBUŠKÁ a Ing. Bojan JANKOVIĆ
21. 9. 2013 v RKFK Semerovo Jaroslav KOLÁŘ a Ing. Silvia REČKOVÁ, PhD.
21. 9. 2013 v Double Tree by Hilton Bratislava Radoslav LOBODÁŠ a Jaroslava KARLÍKOVÁ

V roku 2013 sa prisťahovali - vitajte!

Dávid LACKO č. d. 37
Mgr. Jozef VETTER č. d. 97
Helena GUBRICOVÁ a Patrik PETÍK č. d. 570
Patrik PLUHÁR č. d. 169
Terézia BRÁNYIKOVÁ č. d. 336
Radka MIČUCHOVÁ č. d. 70
Gustáv TRANŽÍK č.d. 152
Vieroslava TOMAŠTÍKOVÁ + Diana č.d. 572
Michal KUCHTA č.d. 265
Robert MOLNÁR s manželkou a deťmi z Ukrajiny č.d. 61
Andrej KENDI č.d. 239
Ing. Silvia KOLÁŘOVÁ, PhD
č.d. 32
Lucia GAŠPARÍKOVÁ č.d. 41
Elena ŠULÁKOVÁ
č.d. 456

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2013 opustili:

4. 1. 2013
Anna SKOKOVÁ rod. Procházková
vo veku 59 rokov
5. 1. 2013 Anastázia BOHOŠOVÁ, rod. Szabová vo veku 82 rokov
6. 1. 2013 Jozef BÓRIK, bývalý dlhoročný funkcionár obce, držiteľ „Ceny obce Semerovo“
vo veku 86 rokov
17. 1. 2013 Július ĎURÁČ vo veku 79 rokov
30. 1. 2013
Katarína HUDEKOVÁ rod. Brhlíková, naša bývalá spoluobčianka vo veku 90 rokov
9. 2. 2013 Karol KEČKÉŠ vo veku 67 rokov
18. 2. 2013 Štefan MELLEN vo veku 86 rokov
30. 3. 2013 Antónia DUBCOVÁ rod. Chovanová, naša bývalá spoluobčianka vo veku 61 rokov
8. 4. 2013
Edita MALÍKOVÁ rod. Lukáčová, naša bývalá spoluobčianka
vo veku 75 rokov
28. 4. 2013
Imrich Rozemberg
vo veku 80 rokov
1. 5. 2013 Marián NAVRÁTIL
vo veku 49 rokov
3. 5. 2013
Vlasta SKAČANOVÁ, rod. Juhásová vo veku 61 rokov
5. 5. 2013 Pavol HUSÁR, dlhoročný predseda DHZ Semerovo, podpredseda OV DPO Nové Zámky vo veku 58 rokov
8. 6. 2013 Zuzana KOKRÁŠOVÁ, rod. Hrúziková, naša bývalá spoluobčianka
vo veku 84 rokov
17. 6. 2013
Mária ŠÁTEKOVÁ, rod. Szabová
vo veku 87 rokov
24. 6. 2013
Barbora KOZÁKOVÁ rod. Babincová
vo veku 90 rokov
27. 7. 2013 Koloman ŠULÁK vo veku 86 rokov
17. 8. 2013 Štefan BOHOŠ vo veku 65 rokov
20. 8. 2013 Magdaléna HUDEKOVÁ rod. Hatalová vo veku 84 rokov
26. 8. 2013
Štefan KRÁL
vo veku 66 rokov
2. 10. 2013
Helena MIKEROVÁ rod. Gáborová
vo veku 47 rokov
28.10.2013
Ľudovít BOHOŠ
vo veku 86 rokov
17.11.2013
Juliana VETTEROVÁ rod. Martišková
vo veku 89 rokov
21.11.2013
Alžbeta HAVLÍKOVÁ rod. Gőncőlová
vo veku 70 rokov
9.12.2013
Zdenko BOHOŠ
vo veku 58 rokov
29.12.2013 František TÓTH
vo veku 57 rokov