39 rokov priateľstva
50. výročie slávnostného odovzdania a zahájenia vyučovania v novej budove školy v Semerove (15.10.)
Beseda v MŠ
Deň zeme v MŠ
Detský maškarný ples
Deviataci ZŠ Semerovo sa lúčili
Dni Niska a Sviatok chleba 2016
Fašiangové slávnosti
Futbalový turnaj o pohár starostu obce 2016 Futbalový turnaj o pohár starostu obce 2016
Gurmanfest - Semerovo 2. miesto
Hody
JUNIÁLES 2016 so skupinami KOLLÁROVCI a NICOL
Katarínska zábava
Marec mesiac knihy, čítanie rozprávok v podaní divadelného súboru ÚSMEV dňa 5. a 12. 3. 2016
Marec mesiac knihy, čítanie rozprávok v podaní divadelného súboru ÚSMEV dňa 5. a 12. 3. 2016
Premiéra divadelnej hry Snehová kráľovná a MDD
Noc divadiel
Obnova Obecného majetku 2016
DHZ dostal protipovodňovú súpravu od MV SR na slávnosti v Komárne 20.5.2016
Oslavy SNP - kladenie vencov
PF 2016
Predškoláci sa lúčili
Prevádzka MŠ počas leta
DHZ dostal protipovodňovú súpravu od MV SR na slávnosti v Komárne 20.5.2016
Prvý divadelný ples Obce Semerovo a DS Úsmev
Rodičovská fašiangová zábava
Slávnosť dňa matiek
Slávnosť prijatia detí narodených v roku 2016, najstarších občanov obce, zlatého manželského páru a strieborných manžels...
Slávnostný záver školského roka v ZŠ
Premiéra divadelnej hry Snehová kráľovná a MDD
Spolu sa hrajme
Stavanie májky 2016
Súťaž vo varení guláša 2016
8. októbra v RKFK Nanebovzatia Panny Márie, Mons. Peter Brodek, generálny vikár, vyslúžil sviatosť birmovania mladým Sem...
Turnaj prípraviek o pohár starostu obce Semerovo 18.6.2016
Vitaj leto
Voľby do NR SR
Zahájenie školského roka 2016/2017 v MŠ
Zahájenie školského roka 2016/2017 v ZŠ
Výročná členská schôdza Zväzu invalidov 10.3.2016
Mikuláš 2016
2. premiéra Perinbaba 10.12.2016
Vianočná školská akadémia v Semerove (16.12.2016)
Posedenie pri jedličke
 
 
Powered by Phoca Gallery