Dokumenty ochrany prírody

 

Rozhodnutie o výrube stromu (1 višňa) (typ súboru: pdf, veľkosť: 212 kB)

 

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín (typ súboru: pdf, veľkosť: 109 kB)

 

Rozhodnutie o výrube stromov (2 ks stromov) (typ súboru: pdf, veľkosť: 209 kB)

 

Rozhodnutie o výrube stromov (44 drevín) (typ súboru: pdf, veľkosť: 248 kB)

 

Rozhodnutie o výrube stromov (2 × topoľ) (typ súboru: pdf, veľkosť: 209 kB)

 

Rozhodnutie o výrube stromov (2 × smrek) (typ súboru: pdf, veľkosť: 204 kB)

 

 

Oznámenie o začatí konania - výrub stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 103 kB)

 

Oznam o začatí konania obec Dubník (typ súboru: pdf, veľkosť: 107 kB)

 

Oznam o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu a výrub drevín na súkromnom pozemku 19.2.2019 (typ súboru: pdf, veľkosť: 105 kB)

 

Oznam o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku 15.2.2019 (typ súboru: pdf, veľkosť: 104 kB)

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 12.03.2018 (typ súboru: pdf, veľkosť: 338 kB)

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 23.02.2018 (typ súboru: pdf, veľkosť: 50 kB)

 

Rozhodnotuie o výrube stromov zo dňa 18.10.2017 (typ súboru: pdf, veľkosť: 147 kB) 

 

Upovedomenie o začatí konania vo veci Samostatnej bažantnice Čechy (typ súboru: pdf, veľkosť: 177 kB)

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku (typ súboru: pdf, veľkosť: 201 kB)

 

Rozhodnotie o výrube stromov

 

Rozhodnotie o výrube stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 101 kB)

 

Rozhodnotie o zmene súhlasu s výrubom dreviny (typ súboru: pdf, veľkosť: 45 kB)

 

Rozhodnotie o výrube stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 467 kB)

 

Usmernenie pre obce novela zákon o ochrane prírody a krajiny  (typ súboru: pdf, veľkosť:30.4 kB)

 

Usmernenie zateplovanie ochrana živočíchov (typ súboru: pdf, veľkosť: 728 kB)

 

Žiadosť o odborné stanovisko (typ súboru: pdf, veľkosť: 13.5 MB)

 

Stanovisko ochrany prírody (typ súboru: pdf, veľkosť: 179,4 kB)

 

Rozhodnutie Obce Semerovo (typ súboru: pdf, veľkosť: 1,2 MB)

 

Žiadosť Agrospol (typ súboru: pdf, veľkosť: 72,5 kB)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín