Fašiangové slávnosti 2020 v Semerove

Fašiangové slávnosti 2020 v Semerove / 25. výročie súboru Semerovčan

Vianočná akadémia ZŠ a MŠ 2019