Fašiangové slávnosti 2013 v Semerove

Nový rok 2013 v Semerove

Vianočné predstavenie Popoluška - DS Úsmev

Hasiči zo Semerova zvíťazili v nočnej súťaži v Novej Vieske