Partnerské mestá

 

Mesto NISKO – Poľská republika

http://www.nisko.pl/news.php

Priateľstvo od roku  2007

nisko 12 rokov

Kronika stretnutí Semerovo - Nisko
 • Nisko – Semerovo  12. 10. 2005 zahájenie medzinárodného projektu Comenius za účasti škôl: NISKO - GORTIN – KILMACTHOMAS – CEBOLLA – SEMEROVO
 • Semerovo – Nisko 16. 12. 2005 slávnostná školská Vianočná akadémia
 • Nisko – Semerovo  31. 5. 2006 Škatuľa – medzinárodná výtvarná súťaž
 • Nisko — Semerovo august 2006 Dni Niska a Sviatok chleba
 • Semerovo – Nisko  16. 10. 2006 projektu Comenius za účasti škôl: SEMEROVO - NISKO - CEBOLLA
 • Nisko — Semerovo  29. 4. 2007 projektu Comenius za účasti škôl: NISKO - CEBOLLA – SEMEROVO
 • Nisko – Semerovo 31. 5. 2007 podpis priateľstva v Nisku
 • Semerovo – Nisko 15. 6. 2007 podpis  priateľstva  v  Semerove
 • Nisko - Semerovo  26. 8. 2007 Sviatok  chleba a Dni Niska
 • Semerovo – Nisko  21. 5. 2008 záverečné stretnutie medzinárodného projektu Comenius za účasti škôl CEBOLLA – NISKO - SEMEROVO
 • Nisko- Semerovo  30. 8. 2008 Sviatok  chleba a Dni Niska
 • Semerovo – Nisko 18. 12. 2008 Slávnostná Vianočná školská akadémia
 • Nisko – Semerovo  26. 5. 2009 projekt Comenius za účasti škôl: NISKO - NEA AGHIALOS – PIANEZZA - ROMANESTI – IZMIR  a SEMEROVO hosť, ktorý sprostredkoval odosielanie projektu medzi všetkými školami v roku 2008
 • Nisko – Semerovo  30. 8. 2009  Sviatok  chleba a Dni Niska
 • 2010 Nisko – Semerovo Dni Niska a Sviatok chleba
 • 2010 Semerovo – Nisko akadémia v rámci medzinárodného projektu COMENIUS - LAPIS ( za účasti partnerských škôl : HS III Real, Weiz - Rakúsko, Agrupamento de Escolas Irmãos Passos,  Matosinhos - Portugalsko, Scoil Bhride Girls National School, Dublin - Írsko, ZŠ Semerovo a medzinárodných partnerov obce Gmina a Miasto Nisko a Publiczna Szkola Podstawowa nr 3 Nisko
 • 2011 Nisko – Semerovo Dni Niska a Sviatok chleba
 • 22. 6. 2012 Slávnostná školská akadémia v Semerove s pripomienkou 5. výročia nadviazania priateľstva
 • 25. a 26. 8. 2012 účasť delegácie obce na Dožinkoch 2012 v Nisku s pripomienkou 5. výročia priateľstva
 • 16. a 17. 6. 2013 účasť na slávnostnom odhalení Parku priateľstva v Nisku s erbami partnerských miest a obcí mesta Niska ( aj Semerovo má svoj erb na námestí)
 • 24. a 25. 8. 2014 sviatok Chleba 2014 a rozlúčka starostu obce Semerovo s priateľmi v Nisku s vyjadrením obojstrannej nádeje, že priateľstvo bude aj po 7 rokoch pokračovať.
 • 30. 8. 2015 Dni Niska a Sviatok chleba 2015 , Obec Semerovo zastupoval z poverenia Obecného zastupiteľstva bývalý starosta Imrich Hrabovský, ktorý odovzdal upomienkové darčeky a srdečný pozdravy zástupcu starostu Mariána Kečkéša so želaním pokračovania priateľstva a skorého osobného stretnutia
 • 28. a 29. 8. 2016 Dni Niska a Sviatok chleba 2016, delegáciu našej obce viedol Marián Kečkéš, starosta obce, ktorý oficiálne pozval delegáciu Niska na slávnosť 50. výročia otvorenia ZŠ Semerovo na 15.10.2016. Bývalý starosta Imrich Hrabovský dostal od primátora Juliana Ozimeka plaketu s poďakovaním za nadviazanie priateľstva.
 • 15.10.2016 Semerovo navštívili : Mgr. Julian Ozimek - primátor Gminy i Miasta Nisko,  Waldemar Ślusarczyk - predseda Mestskej rady v Nisku, pri príležitosti 50. výročia slávnostného odovzdania a zahájenia vyučovania v novej budove školy v Semerove
 • 27. a 28. 8. 2017 navštívila Nisko delegácia Semerova vedená starostom Mariánom Kečkéšom s manželkou, zástupcom starostu Ing. Marekom Vetterom a bývalým starostom Imrichom Hrabovským s manželkou. Privítali nás a primátorov partnerských miest: Romana Kuszczaka – Gródok, Ukrajina,  Dr. Pétera Csabu – Fehergyarmat, Maďarsko, primátor Niska mgr. Julian Ozimek, predseda Mestskej rady mgr. Waldemar Ślusarczyk.
 • 26. a 27.8. 2018 sa Dní Niska a osláv 85. výročia udelenia mestských výsad zúčastnili Marián Kečkéš, starosta obce s manželkou a Ing. Marek Vetter zástupca starostu.
 • Dňa 25.8. a 26.8. 2019 sa uskutočnilo stretnutie Nisko- Semerovo v rámci Dní Niska. Delegáciu viedol Mgr. Milan Mikulec, ktorého bývalý starosta Imrich Hrabovský predstavil partnerom v Nisku a odovzdal štafetu priateľstva. Súčasťou delegácie boli aj obe manželky. Novozvolený primátor mesta Niska mgr. inż. Waldemar Ślusarczyk nám ukázal ohromujúci rozvoj mesta a navštívili sme spoločne s delegáciou Ukrajinského mesta Górodok historické mesto Sandomierz. Srdečná atmosféra dáva nádej, že priateľstvo je v dobrých rukách oboch samospráv.
 • Dňa 31.8. a 1.9. 2019 sa uskutočnilo stretnutie Semerovo-Nisko v rámci Dňa obce a remesiel 2019. Delegáciu partnerského mesta Nisko viedol : zástupca primátora mesta Nisko:  mgr Zbigniew Kotuła, predseda Mestskej rady v Nisku : Marcin Folta a vedúca referátu propagácie, sociálnych vecí, hospodárskej činnosti a športu : mgr. Amanda Siudy. Stretnutia sa zúčastnila vzácna návšteva  poslankyňa NR SR Mgr. Eva Smolíková, ktorá s našimi hosťami bola zapísaná do pamätnej knihy obce. V rámci programu pán starosta predstavil priateľom našu dedinku.

Priateľstvo obcí SEMEROVO – ŠATOV

www.obecsatov.cz

erb Šatov

 

Podpis priateľstva 16. a 17. 7. 1977 v Šatove okres Znojmo, Česko

satov 42 rokov

 

 

satov semerovo 2019

17.4.2019 sa uskutočnila úvodná návšteva pána starostu obce Semerovo Mgr. Milana Mikulca s manželkou v našej družobnej obci Šatov a zároveň odovzdal Cenu pre najúspešnejšieho domáceho vinára v rámci 36. výstavy vín. Dlhoročný starosta našej obce (1990-2014) Imrich Hrabovský s manželkou (Čestný občan Šatova od 23. 6. 2007) tak symbolicky odovzdal priateľstvo do rúk pani starostke Městyse Šatov Ing. Lenke Stupkovej a nášho pána starostu. Tohto významného stretnutia v roku 42 ročného trvania priateľstva sa zúčastnili predstavitelia obce Šatov, bývalá starostka Ing. Jahodová, p. Šušlák a poslanci OZ . Navštívili sme aj pána Jozefa Kučeru, ktorý podpisoval v r. 1977 za TJ Tatran Šatov „ Zmluvu o priateľstve“, ktorý je od 9.7.2005 Čestným občanom obce Semerovo. Dnešní stretnutie a srdečná atmosféra potvrdzuje, že priateľstvo je živé a srdečné.

 

Priateľstvo podpísali: Jozef KUČERA predseda TJ Tatran Šatov a Štefan Rosenberg predseda TJ Družstevník Semerovo a zároveň tajomník MNV

13.-14. 5. 1977 SEMEROVO – ŠATOV,  prvá návšteva v Semerove - predbežná dohoda o priateľstve

16. a 17. 7. 1977 ŠATOV – SEMEROVO, podpis priateľstva v Šatove okres Znojmo, Česko podpísali: Jozef KUČERA predseda TJ Tatran Šatov a Štefan Rosenberg predseda TJ Družstevník Semerovo

15. 1. 1978 SEMEROVO - ŠATOV - VČS z príležitosti 45. výročia založenia TJ Družstevník Semerovo

24.-25. 6. 1978-ŠATOV – SEMEROVO – prvá veľká návšteva Šatova

14. 1. 1979 SEMEROVO – ŠATOV – VČS TJ Družstevník – TJ Tatran v Semerove

30. 6.-1. 7. 1979 ŠATOV - SEMEROVO, turnaj + zábava

12.-13. 7. 1980 SEMEROVO – ŠATOV  turnaj za účasti : Šatov, Dubník, Jasová, Semerovo

1981-ŠATOV – SEMEROVO turnaj + zábava

10. 7. 1982-SEMEROVO – ŠATOV turnaj + zábava so stretnutím predsedov JRD Ing. L. Boroša a Ing. M. Langhammera

1983-ŠATOV – SEMEROVO turnaj + zábava

30. 6.-1. 7. 1984-SEMEROVO – ŠATOV turnaj + zábava

16.-17. 7. 1985-ŠATOV – SEMEROVO turnaj + zábava

20. - 22. 6. 1986-SEMEROVO – ŠATOV medzinárodný futbalový turnaj priateľstva za účasti : TJ ŠATOV, ČEBÍN, KEMENESSZENTPÉTER, DUBNÍK, JASOVÁ, SEMEROVO + zábava

1987-ŠATOV – SEMEROVO turnaj + zábava

16. 6. 1989 SEMEROVO – ŠATOV turnaj + zábava

Júl 1992 SEMEROVO – ŠATOV turnaj v rámci osláv Zvrchovanosti SR

3. 7. 1993 ŠATOV – SEMEROVO - turnaj + zábava

9. 7. 1994 SEMEROVO – ŠATOV - turnaj + zábava + návšteva bývalého učiteľa detí v Semerove aj v Šatove pána Karela Havliša a ich vzácne spoločné stretnutie

8. 7. 1995 ŠATOV – SEMEROVO turnaj + zábava

August 1996  ŠATOV – SEMEROVO  z dôvodu povodne v Semerove sa stretnutie uskutočnilo v Šatove

28. 6. 1997 SEMEROVO – ŠATOV 20 rokov priateľstva

27. 6. 1998 ŠATOV – SEMEROVO turnaj na novootvorenom štadióne TJ Tatran + zábava

22. 7. 2000 SEMEROVO – ŠATOV 790. rokov Semerova

Júl 2001 ŠATOV  - SEMEROVO 800. rokov ŠATOVA turnaj za účasti vzácnych návštev:

Poslanca parlamentu ČR Ing. Ladislava Skopala,  prednostov okresných úradov N. Zámky Ing. Ladislava Marenčáka a Znojmo Ing. Josef Sedláka a nášho spoločného pána učiteľa Karela Havliša.

13. 7. 2002 SEMEROVO – ŠATOV 25 rokov priateľstva priateľské zápasy „Starých pánov“ a „A“ mužstiev + zábava

5. 7. 2003 ŠATOV - SEMEROVO 80 rokov TJ Tatranu Šatov

9. 7. 2005 SEMEROVO - ŠATOV 795. rokov obce Semerovo udelenie Čestného občianstva Obce Semerovo zakladateľovi priateľstva JOZEFOVI KUČEROVI

16. 4. 2006 ŠATOV- SEMEROVO, starosta osobne udelil Ceny starostu obce Semerovo Ondřejovi šUŠlákovi najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na medzinárodnom festivale vín v Šatove 2006

8. 4. 2007-udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na medzinárodnom festivale vín v Šatove 2007 Pavlovi REJTovi odovzdali osobne I. Hrabovský starosta a Ing. Peter Čelko zástupca starostu

23. 6. 2007 ŠATOV - SEMEROVO 30 rokov priateľstva udelenie Čestného občianstva Obce Šatov spoluzakladateľovi priateľstva Imrichovi Hrabovskému + odovzdanie Symbolického kľúča od brány Semerove obci Šatov + podpis Deklarácie priateľstva Šatov a Semerovo s potvrdením záujmu priateľstvo udržať a rozvíjať

23. 3. 2008-udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na medzinárodnom festivale vín v Šatove 2008 Josefovi Artimovi ml.

12. 4. 2009-udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na medzinárodnom festivale vín v Šatove 2009 Ondřejovi Šušlákovi

4. 4. 2010-Udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na medzinárodnom festivale vín v Šatove 2010 Pavlovi REJTovi

16. 11. 2010-Starosta obce Semerovo v Šatove poďakoval za 33 rokov priateľstva a rozlúčil sa s funkcionármi Šatova pred voľbami

24. 4. 2011-Udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na medzinárodnom festivale vín v Šatove 2011 – Paulovi REJTOVI

8. 4. 2012-Udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na XXIX. medzinárodnom festivale vín v Šatove rodine Frlausovych s pripomenutím 35. výročia priateľstva Šatov – Semerovo odovzdal osobne starosta I. Hrabovský

31. 3. 2013-Udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na XXX. medzinárodnom festivale vín v Šatove pre Romana  Poláka s.r.o. Šatov

22. 6. 2013-návšteva delegácie Semerova v Šatove z príležitosti 90. výročia TJ Tatran Šatov s udelením ocenení za priateľstvo, členmi delegácia boli Imrich Hrabovský starosta a Ing. Marek Šemelák zástupca starostu a predseda FC Semerovo

20. 4. 2014 udelenie Ceny partnerskej obce Semerovo pre vinára zo Šatova s najvyšším ohodnotením na XXXI. medzinárodnom festivale vín v Šatove pre Martina Soška

1. 10. 2014-rozlúčková návšteva I. Hrabovského, starostu a Ing. M. Šemeláka, zástupcu starostu obce Semerovo s funkcionármi Městysu Šatov s vyjadrením obojstrannej nádeje, že priateľstvo bude aj po 37 rokoch pokračovať.

4. 4. 2015 Cenu partnerskej obce Semerovo udelil starosta Šatova na 32. výstave moravských vín s medzinárodnou účasťou pre vinára zo Šatova s najvyšším ohodnotením Martinovi Rajnohovi (Semerovo nemalo starostu)

23. 3. 2016 úvodná návšteva starostu Semerova Mariána Kečkéša v Šatove so splnomocnením pre starostu městyse Šatov Petra Javůrka  na odovzdanie našej tradičnej ceny starostu pre najúspešnejšieho Šatovského vinára Radima Brauna na XXIII. výstava vín moravských podoblastí s medzinárodnou účasťou  ŠATOV 26.3.2016.

15.10.2016 SEMEROVO – ŠATOV- NISKO obec navštívili: Petr Javůrek - starosta městyse Šatov s manželkou,  Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová - riaditeľka ZŠ a Mgr. Libuše Žárská -. zástupkyňa riaditeľky ZŠ v Šatove, Mgr. Julian Ozimek - primátor Gminy i Miasta Nisko,  Waldemar Ślusarczyk - predseda Mestskej rady v Nisku, pri príležitosti 50. výročia slávnostného odovzdania a zahájenia vyučovania v novej budove školy v Semerove

13. 4. 2017 návšteva družobnej obce Šatov - odovzdanie ceny na vyhodnotenie 34. výstavy vín. Delegáciu viedol Mariána Kečkéš – starosta obce Semerovo ďalej sa zúčastnili PaedDr.. Ondrej Mlynek, zástupca riaditeľky ZŠ Semerovo, Imrich Hrabovský, Čestný občan Šatova, za domácich Petr Javůrek - starosta městyse Šatova a Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová, riaditeľka ZŠ v Šatove,

31. 3. 2018 Šatov – Semerovo starosta obce Marián Kečkéš odovzdal najúspešnejšiemu domácemu pestovateľovi Cenu partnerskej obce Semerovo na 35. výstave vín v Šatove a starosta městyse Šatov Petr Javůrek odovzdal starostovi Semerova pamätnú štandardu na počesť 40. rokov priateľstva

17.4.2019 sa uskutočnila úvodná návšteva pána starostu obce Semerovo Mgr. Milana Mikulca s manželkou v našej družobnej obci Šatov a zároveň odovzdal Cenu pre najúspešnejšieho domáceho vinára v rámci 36. výstavy vín. Dlhoročný starosta našej obce (1990-2014) Imrich Hrabovský s manželkou ( Čestný občan Šatova od 23. 6. 2007) tak symbolicky odovzdal priateľstvo do rúk pani starostke Městyse Šatov Ing. Lenke Stupkovej a nášho pána starostu. Tohto významného stretnutia v roku 42 ročného trvania priateľstva sa zúčastnili predstavitelia obce Šatov, bývalá starostka Ing. Jahodová, p. Šušlák a poslanci OZ . Navštívili sme aj pána Jozefa Kučeru, ktorý podpisoval v r. 1977 za TJ Tatran Šatov „ Zmluvu o priateľstve“, ktorý je od 9.7.2005 čestným občanom obce Semerovo. Dnešní stretnutie a srdečná atmosféra potvrdzuje, že priateľstvo je živé a srdečné.