OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Riaditeľstvo Základnej školy v Semerove

zvoláva plenárne rodičovské združenie na štvrtok 18.6.2020
o 17,15 hod v budove školy. Program plenárneho rodičovského združenia je voľba zástupcov rodičov
do rady školy. Voľba bude prebiehať za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení.
Účasť rodičov je nutná


Oznámenie
Úradu vlády
Slovenskej republiky

Núdzový stav
vyhlásený na území Slovenskej republiky
končí dňa 14.06.2020, 00:00 hod. 


 

23. apríla 2020,
t. j. vo štvrtok,
sa uskutoční
zber plastov.
PROSÍME OBČANOV, ABY VRECIA
S PLASTAMI V UVEDENÝ DEŇ
VYLOŽILI PRED SVOJE DOMY RÁNO
(pred siedmou hodinou).