OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

OZNAM

Vzhľadom na novú vyhlášku Úradu verejného
zdravotníctva SR od 27. januára 2021 do 7.
februára 2021 bude Obecný úrad zatvorený.

V nevyhnutných prípadoch kontaktujte
pracovníčky obce. Do priestorov Obecného úradu
môže vstúpiť len osoba, ktorá sa preukáže
negatívnym testom na ochorenie COVID -19,
respektíve dokladom o výnimke.

Mgr. Milan Mikulec
starosta obce : 0905634035

Ing. Peter Čelko
zástupca starostu : 0908472917

Soňa Slobodníková : 0915043014

Ildikó Sláviková : 0907733726

Ing. Marta Jamečná : 0907788695

Ďakujeme za pochopenie

OBEC SEMEROVO
27. januára 2021,
t. j. v stredu,
sa uskutoční
z b e r   p a p i e r a.
PROSÍME OBČANOV, ABY MODRÉ VRECIA V UVEDENÝ DEŇ VYLOŽILI PRED SVOJE DOMY RÁNO,
(pred siedmou hodinou).


 

Odberné miesto
skríningového testovania v obci Semerovo