OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

PRÁVA ZÁKAZNÍKA:

 • Ak zákazník (odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti) podpísal zmluvu s podomovým predajcom elektriny alebo plynu a má akékoľvek pochybnosti o jej výhodnosti, podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike má právo od takto uzatvorenej zmluvy bezodplatne odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní (ďalej len „zákonná lehota“) odo dňa jej uzatvorenia (t. j. jej podpísania). Takéto poučenie by mal poskytnúť podomový predajca každému zákazníkovi formou samostatného písomného poučenia najneskôr pri uzatvorení zmluvy. Zákazník sa prípadne v tejto zákonnej lehote môže obrátiť aj na svojho pôvodného dodávateľa elekt riny alebo plynu, ktorý mu pomôže administratívne vybaviť celý proces zrušenia zmluvy.
 • Pri oslovení podomovými predajcami elektriny alebo plynu odporúčame všetkým dôkladne si preštudovať návrh zmluvy, všeobecné obchodné podmienky k zmluve a cenník. Okrem toho je dobré preveriť si, čo sa o danej spoločnosti, ktorú podomový predajca zastupuje, píše na internete, a to nielen na webovej stránke konkrétnej spoločnosti, ale najmä na iných stránkach a portáloch.
 • Je dôležité všímať si na každej zmluve dobu trvania jej platnosti, počas ktorej bude zákazník u dodávateľa elektriny alebo plynu viazaný, a tiež jednotlivé poplatky uvedené v cenníku, napríklad poplatok za prípadné odstúpenie od zmluvy už po zákonnej lehote.
 • Zákazník má právo získať od podomového predajcu potrebný čas na rozhodnutie, či zmluvu podpíše alebo nie.
 • Podomový predajca by nemal na zákazníka vyvíjať žiadny nátlak a bez vyzvania by sa mal preukázať svojím identifikačným preukazom.
 • Zákazník má právo na dostatok informácií a právo overiť si totožnosť podomového predajcu na webovej stránke alebo zákazníckej linke.

Európske služby zamestnanosti

Sieť EURES bola založená v roku 1993. Od 1. mája 2004 začala fungovať aj na Slovensku. Uchádzači v našej databáze nájdu voľné pracovné miesta, ktoré sú   k dispozícii vo všetkých členských krajinách EURES. Členskými krajinami siete EURES sú krajiny Európskej únie, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. Na území členských krajín spolupracuje v rámci siete viac než 800 EURES poradcov.  Na Slovensku je v súčasnosti 18 EURES poradcov a 28 EURES asistentov. Kontakty na EURES poradcov / EURES asistentov nájdete na stránke www.eures.sk

Čo je EURES?

 • Európske služby zamestnanosti. Ide o projekt Európskej komisie, ktorá ho organizuje  v spolupráci s verejnými službami zamestnanosti v členských krajinách EÚ/EHP,
 • služby a pracovné ponuky siete EURES sú poskytované bezplatne.

Aké služby poskytujeme?
Pre uchádzačov o zamestnanie EURES poskytujeme:

 • informácie o voľných pracovných miestach, o situácii na trhu práce v jednotlivých členských krajinách, o životných a pracovných podmienkach v cieľových krajinách,
 • asistenčné služby pri hľadaní si zamestnania. EURES pracuje s databázou voľných pracovných miest a databázou životopisov uchádzačov o zamestnanie,
 • poradenské služby pri tvorbe žiadostí o zamestnanie, životopisov, špeciálne poradenstvo pre klientov v prihraničných oblastiach.

Prvé kroky pri hľadaní práce v EÚ/EHP

 1. Navštívte portál EURES SK www.eures.sk alebo európsky portál EURES www.europa.eu.int/eures .
 2. Skontaktujte sa so zamestnávateľom, ktorý je uvedený pri Vami vybranej pracovnej ponuke.
 3. Kontaktujte EURES poradcu na príslušnom úrade práce a informujte sa o životných a pracovných podmienkach v danej krajine.

 

Voľné miesta k 25.2.2013 (súbor PDF, 48,3 kB)

Voľné miesta k 6.3.2013 (súbor PDF, 62,2 kB)

Voľné miesta k 26.3.2013 (súbor PDF, 127,3 kB)

Voľné miesta k 15.4.2013 (súbor PDF, 127,8 kB)

Voľné miesta k 2.5.2013 (súbor PDF, 123,8 kB)

Ponuka pre zdravotné sestry (súbor PDF, 404,1 kB)

Voľné miesta k 21. 5. 2013 (súbor PDF, 123,8 kB)

Voľné miesta k 1. 7. 2013 (súbor PDF, 61,2 kB)

Voľné miesta k 9.7.2013 (súbor PDF, 72,3 kB)

Voľné miesta k 16.7.2013 (súbor PDF, 80,8 kB)

Voľné miesta k 24.7.2013 (súbor PDF, 156,6 kB)

Voľné miesta k 25.11.2013 (súbor PDF, 181,9 kB)

Voľné miesta k 24.11.2014 (súbor PDF, 135,8 kB)

Tvoríme vedomostnú spoločnosť