OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

biskupstvo usmernenie

 


 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
do Materskej školy Semerovo, 941 32 Semerovo 585
na školský rok 2020/2021

Prevziať súbor (PDF, 199 kB)

 


 

OZNAM

MUDr. Vojteková oznamuje rodičom detí ,
že od 18.03. do27.03.
sa v detských ambulanciách
Kolta, Semerovo, Strekov
 nebude ordinovať.
Miesto toho bude lekárka v ambulancii
v Dubníku. Ordinácia v detskej ambulancii
v Dvoroch nadŽitavou je bez zmeny.
Pred návštevou lekárky je nutné zatelefonovať
a číslo ambulancie 0356495302.
U uvedenom termíne sa dočasne nevykonávajú preventívne
prehliadky a ani očkovania detí.

 


 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky s názvom: "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice"

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky s názvom: "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice" (PDF, 942 kB)

Príloha č. 1 (XLS, 277 kB)

 


 

OZNAM

Obec Semerovo v spolupráci s poštou Semerovo, oznamuje občanom poberajúcim dávku hmotnej núdzi, že v stredu 18. marca sa budú dávky na pošte v Semerove vydávať v sprísnených hygienických podmienkach. Občania budú vstupovať na poštu po jednom s ochrannými rúškami a rukavicami. Po každom vstúpení na poštu bude prevedená dezinfekcia priestorom pošty. Pred poštou budú pridelení obecní zamestnanci , ktorí budú dohliadať na dodržiavanie opatrení a súčasne budú prevádzať dezinfekciu. Prosíme občanov o ohľaduplnosť a trpezlivosť pri vydávaní dávok hmotnej núdzi, nakoľko sa proces môže predĺžiť