OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky materskej školy
(PDF, 25 kB)

Zverejnené 9.4.2019


Oznamujeme verejnosti,
že stanoviská verejnosti k oznámeniu
o strategickom dokumente
Plán udržateľnej mobility
Nitrianskeho samosprávneho kraja“ (266 kB, PDF)

je možné predkladať najneskôr
do 15 dní
od zverejnenia informácie.

 

Obec Semerovo
oznamuje občanom,
ktorí majú záujem
prijímať informácie o hlásení v miestnom rozhlase
formou SMS správy do svojho mobilného telefónu
,

že sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade
a nahlásiť svoje mobilné telefónne číslo.
Všetky podstatné informácie o pripravovaných podujatiach
a dôležitých udalostiach, budete dostávať
do svojho mobilného telefónu, formou SMS správy.


 

OZNAM  SPRÁVCU DANÍ

Vážení občania, v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov majú občania povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2019, ak v predchádzajúcom roku nastala zmena skutočností ako dedenie, kúpa a  predaj nehnuteľností,  zhotovenie drobných stavieb, zmena výmery stavby prístavbou, kolaudácie stavieb, vydanie stavebných povolení, odstránenie stavieb,  vznik a zánik podnikateľských priestorov, nadobudnutie dražbou a iné zmeny. 

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur.

Upozorňujeme občanov, že vznik alebo zánik daňovej povinnosti za psa v prípade straty, kúpy, darovania alebo uhynutia psa treba nahlásiť písomne na tlačive Priznanie k dani za psa.