OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

PRESKÚŠANIE ELEKTROMOTORICKEJ SIRÉNY

V roku 2019 sa bude preskúšanie prevádzkyschopnosti elektrickej sirény vykonávať  o 12.00 hod. dvojminutovým neprerušovaným tónom.

Termíny preskúšania sú nasledovné:

 • 11. január
 • 08. február
 • 08. marec
 • 12. apríl
 • 10. máj
 • 14. jún
 • 12. júl
 • 09. august
 • 13. september
 • 11. október
 • 08. november

 

 

 


VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu

Predmet zákazky: Externé služby pre verejné obstarávanie (PDF, 50 kB)

 


 

Výzva
na predloženie cenovej ponuky
„Zimná údržba miestnych komunikácií
v obci Semerovo“

Výzva vo formáte pdf (848 kB, PDF) a Word (92 kB, docx) na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015.

Cenovú ponuku je nutné spracovať a predložiť v zmysle výzvy do 7.12.2018 o 12.00 hod.

Poznámka: uchádzači predkladajú iba nacenený návrh, zmluvu nie !